Komunikačný audit je spôsob, ako zistiť, či vaša komunikácia správna a či efektívne preniká k vašim cieľovým skupinám. Ak vám nefunguje podnikanie hoci robievate komunikačné kampane, komunikačný audit je nástroj pre vás. Zistíte, čo z vašej doterajšej komunikácie fungovalo. Čo bolo dobré a čo naopak potrebuje vylepšiť. Na základe správneho komunikačného auditu budete vedieť, ako postaviť budúce kampane tak, aby ste maximalizovali ich dosah a efekt.

Komunikačný audit ako súčasť marketingového plánu

Veľkí hráči nepretržite získavajú spätnú väzbu z trhu a od cieľových skupín a neustále zapracúvajú do svojej komunikácie nové informácie. Pokiaľ to nerobíte, prichádzate o možnosť učiť sa na vlastných chybách skôr, ako budú natoľko vážne, že ohrozia vaše prežitie. Je kľúčové neustále prehodnocovať vaše konanie. Nik totiž nie je natoľko dokonalý, aby všetku komunikáciu naplánoval bezchybne. Poučte sa z príkladu Microsoftu, ktorý vypustí do sveta novú verziu operačného systému práve v takej kvalite a úrovni dokonalosti, aby bola funkčná. Až keď je na trhu a prichádza spätná väzba od spotrebiteľov, Microsoft neustále „záplatuje“ a zdokonaľuje operačný systém. Je to nikdy nekončiaci proces.

Marketingové poradenstvo vám ponúka komunikačný audit v rozsahu:

  • zhodnotenie stratégie spoločnosti
  • zhodnotenie taktických plánov spoločnosti
  • nastavenie kontrolných mechanizmov pre marketing
  • audit marketingových nástrojov, určenie pozitív a negatív, odporúčania zmien
  • analýza doterajšej komunikácie vo vzťahu k cieľom
  • želaný versus dosahovaný pozicioning produktu/spoločnosti
  • dosahované versus očakávané ciele

Ak sa dokážete poučiť zo svojich chýb a neustále zdokonaľovať svoj marketing a komunikáciu, váš úspech je iba otázkou času. Využite komunikačný audit, marketingové poradenstvo a výkonnostný marketing a posuňte svoju firmu na oveľa vyššiu úroveň.

Objednajte si úvodnú konzultáciu