Search Engine Optimalizaton, skrátene SEO, je spôsob, ako prinútiť vyhľadávače, aby vašu stránku zobrazovali na popredných pozíciách v SERP (Search Engine Result Page). SERP je stránka s výsledkami vyhľadávania. Popredná pozícia v SERP získaná cez SEO je dôveryhodnejšia ako platená pozícia cez Pay-Per-Click, trvá však oveľa dlhšie vybudovať ju.

Prečo je SEO výhodnejšie ako PPC?

SEO je kontinuálna práca s tým, ako vidí vašu stránku Google, resp. iný vyhľadávač. Google zaujíma najmä to, aby pri vyhľadávaní poskytol čo najrelevantnejšie výsledky a tak uspokojil „zákazníka“. Ak do vyhľadávača zadáte kľúčové slovo, na ktoré je stránka optimalizovaná, SEO zabezpečí, že Google bude vnímať vašu stránku ako relevantnú a ponúkne ju v SERP.

Pokiaľ budete optimalizovať stránku pre vyhľadávače, získate zaujímavú pozíciu v organických výsledkoch vyhľadávania, teda tých, ktoré vyhľadávač nájde bez ohľadu na to, či to zaplatíte alebo nie. Experti tvrdia, že takáto pozícia je hodnotnejšia ako platená (ktorú dosiahnete cez Pay-Per-Click). Organické vyhľadávanie je výsledkom relevantnosti stránky pre vyhľadávací pojem a aj zákazníkovi je jasné, že nebolo potrebné zaplatiť, aby vyhľadávač stránku uprednostnil.

Rozsah služieb:

  • analýza kľúčových slov
  • definovanie stratégie
  • optimalizácia on-page / úprava kódu a obsahu stránky
  • optimalizácia off-page / aktivity na zlepšenie pozície v online prostredí


*označené položky sú povinné

V prípade, že máte spustené aj PPC, hodnota výsledku je približná (je ťažké oddeliť, čo prišlo cez ktorý kanál). V kalkulácii rátajte s návštevnosťou, ktorá neprišla cez PPC.

 

Objednajte si úvodnú konzultáciu